Příspěvky Tagged ‘tvorba stránek’

Úvod do HTML

Co je to HTML? HTML je jazyk sloužící pro tvorbu stránek v systému World Wide Web. HTML je zkratkou anglických výrazů Hyper Text Markup Language . Vývoj tohoto jazyka byl ovlivněn vývojem webových prohlížečů, které zpětně ovlivňovaly definici jazyka. Co potřebuji k vytvoření webových stránek? K vytvoření webových stránek nepotřebujete žádný k tomu určený  software [...]

Powered by WordPress | Get Cheap or Free T-MobileCell Phones Online. | Thanks to Best Savings Accounts, Credit Cards and Reverse lookup