Příspěvky Tagged ‘PHP’

Úvod do PHP

Co je PHP? PHP je serverový skriptovací jazyk,navržený pro potřeby webových stránek. To znamená, že vše co PHP provádí nepobíhá na straně klienta, ale na interpretuje se na straně serveru a generuje HTML (nebo jiný) výstup, který vidí uživatel. PHP je Open Source, tedy volně šiřitelná technologie. PHP může  běžet kdekoli. Historie PHP Zkratka PHP [...]

Powered by WordPress | Get Cheap or Free T-MobileCell Phones Online. | Thanks to Best Savings Accounts, Credit Cards and Reverse lookup