Příspěvky Tagged ‘h2’

Používání nadpisů v HTML

Správné používání nadpisů Nadpisy jsou velice důležitý ON page faktory. Pomocí nich se návštěvnici snadněji orientují na stránkách pomocí <h1> hned poznají o čem daná stránka pojednává. Samotné nadpisy jsou velice důležitá věc  pro vyhledávače, protože vždy pomocí nadpisů <h1> a <h2>  objevují obsah stránek. Proto je velice důležité, aby nadpisy odpovídali obsahu. Pokud by [...]

Powered by WordPress | Get Cheap or Free T-MobileCell Phones Online. | Thanks to Best Savings Accounts, Credit Cards and Reverse lookup