Tabulky

HTML tabulky

K čemu slouží tabulky?

Hlavním určením tabulek je vytvoření přehledného dokumentu, či textu, který obsahuje třeba statistické údaje nebo se třeba porovnávají výrobky. Dělat takovou věc pomocí seznamu by bylo velmi nepřehledné. Většina lidí ale tabulky používá pro formátování stránky. Což ale není správně. Proto byl vymyslet nový HTML kód jménem XHTML. Je v podstatě stejný jako HTML. Používá také stejné tagy, ale zásadní rozdíl je v tom, že v XHTML se nepoužívají tabulky, ale všechny úpravy se kódují do css souborů.

Ale teď již k tabulkám. Základem tabulky jsou tagy <table>, <tr> a <td>. Všechny tyto tagy jsou párové, takže musí být i uzavřené (</table>, </tr> a </td>). Ale teď již k funkci těchto tagů.

Tag <table></table>

Tento tag označuje začátek a konec tabulky.

Tag <tr></tr>

Pomocí tohoto tagu můžete definovat řádek tabulky.  Do něho pak můžete vkládat buňky.

Tag <td></td>

Tento tag slouží pro vložení buňky do řádku. Do buňky poté můžete vkládat text tabulky.

A teď pár příkladů

Nyní vám ukáži pár příkladů, jak tabulky definovat a jak poté budou vypadat.

1) Jeden řádek, dvě buňky

<table>

<tr>

<td>Text 1. buňky</td>

<td>Text 2. buňky</td>

</tr>

</table>

Ukázka

Text 1. buňky Text 2. buňky

2) Dva řádky, čtyři buňky

<table>

<tr>

<td>Text 1. buňky</td>

<td>Text 2. buňky</td>

</tr>

<tr>

<td>Text 3. buňky</td>

<td>Text 4. buňky</td>

</tr>

</table>

Ukázka

Text 1. buňky Text 2. buňky
Text 3. buňky Text 4. buňky

V tabulkách se dají samozřejmě definovat i další tagy. Jedná se o tagy třeba na definování výšky a šířky buňky či celé tabulky a podobné další tagy.

Oba komentáře a ping jsou v současné době uzavřeny.
Powered by WordPress | Get Cheap or Free T-MobileCell Phones Online. | Thanks to Best Savings Accounts, Credit Cards and Reverse lookup